آیا به خطای Suhosin در phpmyadmin بر خورده اید؟ روش حل آن !
آیا به خطای Suhosin در phpmyadmin بر خورده اید؟ روش حل آن !

آیا به خطای Suhosin در phpmyadmin بر خورده اید؟ روش حل آن ! خیلی پیش آمده که در phpmyadmin به خطای عجیب Server running with Suhosin. Please refer to documentation for possible issues بر بخورید!!     خب با گروه ترنج طرح همراه باشید... رفع این خطا در sql بسیار ساده هست به مدیر سرور خود بگویید وارد فایل php.ini شود و دستور زیر را وارد کند: [crayon-5ce54c12c945e160794344/]   پس از اینکه دستور فوق را وارد کرد سرویس ...

بیشتر »

۱۳۹۸/۰۱/۲۴