کنترل  زیر نماینده (Sub-Reseller)
کنترل زیر نماینده (Sub-Reseller)

شما در پنل نمایندگی خود به راحتی میتوانید اکانت ها و نمایندگان خود را مدیریت کنید  در زیر بخشی ازامکانات را نام خواهیم برد  ۱- امکان ارایه نمایندگی دامنه به سایرین توسط شما ۲- امکان تنظیم قیمت های دلخواه برای نمایندگان خود ۳- امکان ارایه تمامی امکانات پنل نمایندگی به نمایندگان خود ۴ - امکان ارایه پنل اختصاصی مدیریت دامنه و وب سایت اختصاصی به نمایندگان خود ۵- مدیریت مالی کامل نمایندگان ۶- امکان تنظیم ایمیل های ارسالی به کاربران و نمایندگان ۷- امکان ایجاد ...

بیشتر »

۱۳۹۵/۰۵/۱۸