کنترل زیر نماینده (Sub-Reseller)

شما در پنل نمایندگی خود به راحتی میتوانید اکانت ها و نمایندگان خود را مدیریت کنید 

در زیر بخشی ازامکانات را نام خواهیم برد 

۱- امکان ارایه نمایندگی دامنه به سایرین توسط شما

۲- امکان تنظیم قیمت های دلخواه برای نمایندگان خود

۳- امکان ارایه تمامی امکانات پنل نمایندگی به نمایندگان خود

۴ – امکان ارایه پنل اختصاصی مدیریت دامنه و وب سایت اختصاصی به نمایندگان خود

۵- مدیریت مالی کامل نمایندگان

۶- امکان تنظیم ایمیل های ارسالی به کاربران و نمایندگان

۷- امکان ایجاد کاربران مختلف با سطح دسترسی های مختلف (مالی، فروش، پشتیبانی) به پنل نمایندگی شما

۸- امکان دریافت گزارش ورود کاربران به سیستم

۹- امکان دریافت گزارش سفارشات، گزارش کاربران، گزارش فروش و…

۱۰ – امکان مشاهده آمار کامل وب سایت