نصب و فعال سازی DKIM و SPF در Cpanel

نصب و فعال سازی DKIM و SPF در Cpanel

 

برای اضافه کردن SPF برای یک اکانت دستور زیر را استفاده کنید:

به جای username نام user مورد نظر را وارد کنید.

 

کانفیگ سرور ایمیل در سی پنل

 

برای اضافه کردن SPF برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

برای اضافه کردن DKIM برای یک اکانت از دستور زیر را استفاده کنید:

برای اضافه کردن DKIM برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:

نصب و راه اندازی سرور ایمیل